• ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • 066-054-5946
บริษัท ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( Khawlaor Engineering Co.,Ltd. )
ให้คำปรึกษาวางแผน งานระบบต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้ากำลัง งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบแมคคานิค งานก่อสร้าง งานระบบท่อ งานระบบแอร์ งานต่อเติม งานซ่อมบำรุง งานระบบระบายอากาศ งานพลังงานทดแทน และงานด้านอื่นๆ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ ด้านงานผลิตงานระบบ ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัทยังมีมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยในการ ทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพส่งมอบงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่ เหมาะสมท่านสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นงานของเรา
services

งานระบบไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร

บริษัทฯให้บริการออกแบบและติดตั้งงานต่างๆดังนี้

 1. ระบบสายเมนไฟฟ้า (Main Feeder System)
 2. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB,DB,LP,Control Panel)
 3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)
 4. ระบบเต้ารับไฟฟ้า (Receptacle System)
 5. ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Lighting)
 6. ระบบไฟป้ายทางออก(Exsit sign Light)
 7. ระบบโทรศัพท์(Telephone System)
 8. ระบบคอมพิวเตอร์(LAN & WIFI)
 9. ระบบกระจายเสียง(Sound System)
 10. ระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell , PV System)

services

ระบบงานเครื่องกล

บริษัทฯให้บริการออกแบบและติดตั้งงานต่างๆดังนี้

 1. ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection System)
 2. ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)
 3. ระบบดูดควันไอเสีย (Exhaust System)
 4. ระบบประปา (Plumbing System)
 5. ระบบน้ำดี (Cold Water)
 6. ระบบท่อแก๊ส (Gas Piping)
 7. ระบบท่อ(Duct System)

services

งานระบบแอร์งานระบบปรับอากาศ

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ภายในอาคารสำนักงาน ภายในโรงงาน การทำงานที่มีมาตรฐานจากทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานมีมีประสบการมากว่า10ปี รวมทั้งการได้รับการไว้วางใจจากบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง